Parajumpers sale Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl Canada Goose jas

Αναφορές

Ежедневни

В края на всеки работен ден нашите клиенти получават доклади за:

1. Изпълнени вече поръчки

2. Изпълними поръчки

3. Отчети за приходите

4. Промени в трафика

Месечни

“Транс Пак” ООД обработва информацията и предоставя на клиентите си статистическа оценка на:

1. Внос и износ от склад (по код)

2. Месечна инвентаризация

3. Разпределение по региони

4. Разпределение по кодове

5. Списък с месечни доставки